Nekrolog

żyła 62 lata
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.06.2022 r. zmarła, przeżywszy 62 lata
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22 czerwca (środa) 2022 roku o godz. 13.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu
w Olkuszu. Po zakończeniu ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miesjce wiecznego spoczynku.
Zawiadamiają o tym, pogrążeni w głębokim smutku i żalu:
Rodzina


« powrót