Nekrolog

żyła 71 lat
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7.04.2022 roku zmarła, przeżywszy 71 lat
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 14 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 14:00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu, po
której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce pochówku.


« powrót