Nekrolog

żyła 60 lat
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.04.2022 roku zmarła, przeżywszy 60 lat
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 12 kwietnia (wtorek) 2022 roku o godz. 9.00 w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu, po
której nastąpi odprowadzenie ciała zmarłej na miejsce pochówku.


« powrót