Nekrolog

żył 68 lat
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21.05.2022 roku zmarł, przeżywszy 68 lat
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 25 maja (środa) 2022 roku o godz. 13.00 Mszą Św. żałobną w
Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu.
Po zakończeniu ceremonii nastąpi odprowadzenie prochów zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Zawiadamiają o tym, pogrążeni w żałobie:
Żona, Synowie, Synowa, Wnuczęta oraz Rodzina« powrót