Nekrolog

żył 53 lata
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3.06.2022 roku zmarł, przeżywszy 53 lata
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 7 czerwca (wtorek) 2022 roku o godz. 15.00 Mszą Św. żałobną w
Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Braciejówce.
Po zakończeniu ceremonii nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Zawiadamiają o tym, pogrążeni w głębokim smutku i żalu :
  Rodzina« powrót