Nekrolog

22.07.2021
OSTATNIE POŻEGNANIE
Bronisława Starzyk
żyła 88 lat
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.07.2021r. opatrzona Św. Sakramentami zmarła w wieku 88 lat
Czytaj więcej
15.09.2021
OSTATNIE POŻEGNANIE
Adam Czarnecki
żył 74 lata
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.09.2021 roku zmarł, przeżywszy 74 lata
Czytaj więcej

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

Śmierć bliskiej nam osoby dla nikogo nie jest przyjemnym doświadczeniem, szczególnie, gdy byliśmy z nią wyjątkowo związani. Niestety, zgon może nastąpić o każdej godzinie dnia i nocy oraz w każdym miejscu. Dlatego przygotowaliśmy szereg przydatnych wskazówek, które pomogą odpowiednio się zachować w przypadku, gdy na nasze barki zostały nałożone obowiązki związane z powiadomieniem władz oraz zajęcia się ciałem zmarłego (również w świetle prawa).
Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego gdzie wystawią Akt Zgonu. Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie zakład pogrzebowy. 
W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONEGO AKTU ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Następnie, po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Domu Pogrzebowego MORIA pod nr tel. 32 645 06 45, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji pogrzebu, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się wcześniej przywiezieniem ciała zmarłego do chłodni .
W przypadku zgonu osoby w miejscu publicznym, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONEGO AKTU ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 
Następnie należy zadzwonić do Domu Pogrzebowego MORIA, tel. 32 645 06 45, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej. 
Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych na skutek wypadku lub przestępstwa przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań prokuratury.

Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez prokuraturę.

Nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku, tak samo jak w poprzednich, wybór zakładu pogrzebowego należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby.